Rưng rưng bữa cơm trò nghèo

Rưng rưng bữa cơm trò nghèo

Thức ăn chỉ có mì tôm, rau luộc, cơm bữa đói nhiều hơn bữa no thậm chí phải xin thôi học vì gia cảnh quá...