'Ổ nhện' Lương Tịnh

'Ổ nhện' Lương Tịnh

Tú bà nuôi gái mại dâm núp bóng nhân viên phục vụ đi khách

Tú bà nuôi gái mại dâm núp bóng nhân viên phục vụ đi khách

Khởi tố 'mẹ mìn' đi 'săn' gái về bán dâm

Khởi tố 'mẹ mìn' đi 'săn' gái về bán dâm

Khởi tố 'má mì' chứa gái mại dâm trong nhà nghỉ ở Hà Tĩnh

Khởi tố 'má mì' chứa gái mại dâm trong nhà nghỉ ở Hà Tĩnh

Chủ nhà nghỉ tổ chức bán dâm giá 'bình dân' 250.000 đồng/lượt

Chủ nhà nghỉ tổ chức bán dâm giá 'bình dân' 250.000 đồng/lượt

Chủ nhà nghỉ ven biển Xuân Thành nuôi gái bán dâm để hút khách

Chủ nhà nghỉ ven biển Xuân Thành nuôi gái bán dâm để hút khách

Hà Tĩnh: Bắt tạm giam 'tú bà' chứa gái mại dâm

Chủ nhà nghỉ ven biển nuôi gái mại dâm núp bóng nhân viên phục vụ

Chủ nhà nghỉ bị bắt vì chứa mại dâm

Chủ nhà nghỉ 'điều' gái mại dâm cho khách để hưởng hoa hồng