Ông Nguyễn Minh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

Ông Nguyễn Minh Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

Hơn 140 ki-ốt trái phép ở Hải Phòng: Công ty TNHH Phương Nghĩa mới tháo dỡ 3 công trình

Hơn 140 ki-ốt trái phép ở Hải Phòng: Công ty TNHH Phương Nghĩa mới tháo dỡ 3 công trình

Điều chuyển Chủ tịch quận Hồng Bàng bị kỷ luật về làm Phó Giám đốc Sở

Điều chuyển Chủ tịch quận Hồng Bàng bị kỷ luật về làm Phó Giám đốc Sở

Hải Phòng: Làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan sai phạm ở chợ đầu mối hoa quả

Hải Phòng: Làm rõ trách nhiệm các cơ quan liên quan sai phạm ở chợ đầu mối hoa quả

Công an vào cuộc vụ lãnh đạo quận Hồng Bàng bị kỷ luật vì dự án chợ đầu mối

Công an vào cuộc vụ lãnh đạo quận Hồng Bàng bị kỷ luật vì dự án chợ đầu mối

Xác minh làm rõ sai phạm của lãnh đạo quận Hồng Bàng

Xác minh làm rõ sai phạm của lãnh đạo quận Hồng Bàng

Để xảy ra sai phạm ở chợ đầu mối, nhiều lãnh đạo quận ở Hải Phòng bị khiển trách

Hải Phòng: Thi hành hình thức kỷ luật đối với Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020

Hải Phòng thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng

Hải Phòng kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng

Hải Phòng kỷ luật khiển trách Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng

Sai phạm của Ban Thường vụ quận ủy Hồng Bàng gây hậu quả khó khắc phục

Hải Phòng kỷ luật Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020

Kỷ luật Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng, Hải Phòng

Kỷ luật Khiển trách Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng nhiệm kỳ 2015-2020

Bên trong khu chợ đầu mối Hải Phòng khiến nhiều lãnh đạo bị xem xét kỷ luật

Nguyên Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng bị đề nghị xem xét kỷ luật

Hải Phòng xem xét trách nhiệm của nhiều lãnh đạo UBND quận Hồng Bàng và Sở GD-ĐT

Vì sao nhiều lãnh đạo trong Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng bị đề nghị xem xét kỷ luật?

Hải Phòng: Xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên

Hải Phòng: Vì đâu nhiều cán bộ quận Hồng Bàng bị xem xét kỷ luật?

Hải Phòng xem xét kỷ luật nhiều cán bộ quận Hồng Bàng

Hải Phòng xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ

Hải Phòng: Xem xét kỉ luật nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng và Sở Giáo dục & Đào tạo

Hải Phòng: Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng và Sở GD&ĐT

Hải Phòng xem xét kỷ luật nhiều cán bộ quận Hồng Bàng

Hải Phòng xem xét kỷ luật nhiều cán bộ quận Hồng Bàng và Sở GD&ĐT

Nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng đô thị

Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng và Sở GD-ĐT Hải Phòng

Hải Phòng xem xét kỷ luật một loạt cán bộ quận Hồng Bàng và Sở GD-ĐT TP

Hải Phòng xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cùng nhiều cán bộ

Vì sao Chủ tịch quận Hồng Bàng bị xem xét kỷ luật?

Xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng

Vì sao nhiều lãnh đạo quận Hồng Bàng, Hải Phòng bị xem xét kỷ luật?

Hải Phòng xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo Quận và Sở GĐ-ĐT

Phê bình Hiệu trưởng, giáo viên Trường tiểu học Hùng Vương

Kiểm điểm lãnh đạo Trường tiểu học Hùng Vương 2 khoản thu chưa hợp lý

Vụ cô giáo tát tới tấp học sinh ở Hải Phòng: Yêu cầu buộc thôi việc nữ giáo viên

Đánh tới tấp vào đầu nhiều học sinh ở Hải Phòng: Nữ giáo viên bị buộc thôi việc