Bẫy chuột bằng điện làm chết người: Thiếu hiểu biết hay độc ác?

Bẫy chuột bằng điện làm chết người: Thiếu hiểu biết hay độc ác?

Giăng điện bẫy chuột làm chết người ở Thái Bình: Có thể truy tố hình sự?

Giăng điện bẫy chuột làm chết người ở Thái Bình: Có thể truy tố hình sự?

Thái Bình: Tử vong vì vấp phải lưới điện diệt chuột của hàng xóm

Thái Bình: Tử vong vì vấp phải lưới điện diệt chuột của hàng xóm

Căng điện bẫy chuột ở cánh đồng khiến hàng xóm tử vong

Căng điện bẫy chuột ở cánh đồng khiến hàng xóm tử vong

Đi làm đồng, người phụ nữ vướng bẫy điện tử vong

Đi làm đồng, người phụ nữ vướng bẫy điện tử vong

Vấp vào dây điện dùng bẫy chuột của hàng xóm, người phụ nữ bị điện giật tử vong

Vấp vào dây điện dùng bẫy chuột của hàng xóm, người phụ nữ bị điện giật tử vong

Lại thêm một người dân tử vong do vướng bẫy chuột điện

Lại thêm một người dân tử vong do vướng bẫy chuột điện

Người phụ nữ tử vong do vấp bẫy chuột bằng điện của hàng xóm

Người phụ nữ tử vong do vấp bẫy chuột bằng điện của hàng xóm

1 phụ nữ tử vong 'tức tưởi' do vướng dây điện bẫy chuột

1 phụ nữ tử vong 'tức tưởi' do vướng dây điện bẫy chuột

Ra đồng bón phân, người phụ nữ ở Thái Bình dính bẫy điện tử vong

Ra đồng bón phân, người phụ nữ ở Thái Bình dính bẫy điện tử vong

Thái Bình: Ra đồng bón lúa, một người bị điện giật tử vong

Thái Bình: Ra đồng bón lúa, một người bị điện giật tử vong