Khu xử lý chất thải của Công ty Cù Lao Xanh gây ô nhiễm môi trường

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cù Lao Xanh còn dùng máy bơm để bơm nước thải đặc quánh bùn từ hồ chứa thải chưa qua xử lý, xả ra khu vực đất bên ngoài.