Đồng chí Hoàng Tâm Hòa làm Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành

Đồng chí Hoàng Tâm Hòa làm Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành

TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị

TP Hồ Chí Minh bổ nhiệm nhân sự một số đơn vị

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Hòa Bình và Bắc Giang

Nhân sự, lãnh đạo mới tại TP.HCM, Hòa Bình và Bắc Giang

Kiện toàn nhân sự TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh

Kiện toàn nhân sự TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 5 tỉnh thành

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

TP.HCM bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ

TP.HCM bổ nhiệm, điều động hàng loạt cán bộ