Đã dọn dẹp xà bần ở hẻm bích họa Đà Nẵng

Đã dọn dẹp xà bần ở hẻm bích họa Đà Nẵng

Nhếch nhác hẻm bích họa Đà Nẵng

Nhếch nhác hẻm bích họa Đà Nẵng

Đình làng kỳ sự: Linh thiêng ngôi đình thờ chữ 'Tổ quốc'

Đình làng kỳ sự: Linh thiêng ngôi đình thờ chữ 'Tổ quốc'

Đình làng kỳ sự: Kỳ bí ngôi mộ hình yên ngựa ở đình cổ nhất Đà thành

Đình làng kỳ sự: Kỳ bí ngôi mộ hình yên ngựa ở đình cổ nhất Đà thành

Đình làng kỳ sự: Độc đáo 'ngôi đình' với lễ hội tắt bếp

Đình làng kỳ sự: Độc đáo 'ngôi đình' với lễ hội tắt bếp

Đình làng kỳ sự: Cả làng chuyền tay giữ 32 đạo sắc phong

Đình làng kỳ sự: Cả làng chuyền tay giữ 32 đạo sắc phong

Đình làng kỳ sự: Ngôi đình 4 xe tăng kéo không đổ

Đình làng kỳ sự: Ngôi đình 4 xe tăng kéo không đổ

Ước mơ của vợ chồng mù hát dạo nuôi con xôn xao cộng đồng mạng

Ước mơ của vợ chồng mù hát dạo nuôi con xôn xao cộng đồng mạng

'Cuộc chiến' đậu đỗ xe: Cát cứ lòng đường

'Cuộc chiến' đậu đỗ xe: Cát cứ lòng đường