Thôi làm người đại diện pháp luật của công ty: Ông Hoàng Khải còn gì ở Khaisilk

Thôi làm người đại diện pháp luật của công ty: Ông Hoàng Khải còn gì ở Khaisilk

Ông Hoàng Khải thôi làm 'sếp' ở Khaisilk - Ai là người thay thế?

Ông Hoàng Khải thôi làm 'sếp' ở Khaisilk - Ai là người thay thế?

Ông Hoàng Khải rút khỏi Công ty Khải Đức

Ông Hoàng Khải rút khỏi Công ty Khải Đức

Doanh nghiệp 24h: Đình chỉ vụ kiện của Uber với Cục Thuế TP.HCM

Doanh nghiệp 24h: Đình chỉ vụ kiện của Uber với Cục Thuế TP.HCM

Ông Hoàng Khải bất ngờ thôi làm 'sếp' ở Khaisilk

Ông Hoàng Khải bất ngờ thôi làm 'sếp' ở Khaisilk

Doanh nhân Hoàng Khải rút khỏi Tập đoàn Khaisilk

Doanh nhân Hoàng Khải rút khỏi Tập đoàn Khaisilk

Ông Hoàng Khải bất ngờ thôi làm sếp Khaisilk

Ông Hoàng Khải bất ngờ thôi làm sếp Khaisilk

Ông Hoàng Khải không còn làm 'sếp' ở Khaisilk

Ông Hoàng Khải không còn làm 'sếp' ở Khaisilk

Doanh nhân Hoàng Khải thôi làm 'sếp' công ty nắm chuỗi cửa hàng Khaisilk

Doanh nhân Hoàng Khải thôi làm 'sếp' công ty nắm chuỗi cửa hàng Khaisilk

Doanh nhân Hoàng Khải bất ngờ rút khỏi Tập đoàn Khaisilk

Doanh nhân Hoàng Khải bất ngờ rút khỏi Tập đoàn Khaisilk

Ông Hoàng Khải bất ngờ rút khỏi vị trí 'đứng mũi chịu sào' tại Tập đoàn Khaisilk

Ông Hoàng Khải bất ngờ rút khỏi vị trí 'đứng mũi chịu sào' tại Tập đoàn Khaisilk

'Khăn lụa của Khaisilk không có thành phần lụa như công bố'

'Khăn lụa của Khaisilk không có thành phần lụa như công bố'

Khaisilk: Doanh thu khủng nhưng triền miên báo lỗ

Khaisilk: Doanh thu khủng nhưng triền miên báo lỗ

Nhiều cửa hàng thương hiệu Khaisilk bị kiểm tra

Nhiều cửa hàng thương hiệu Khaisilk bị kiểm tra

Ông Hoàng Khải liệu có trực tiếp xử lý vụ Khaisilk bán khăn made in China?

Ông Hoàng Khải liệu có trực tiếp xử lý vụ Khaisilk bán khăn made in China?

Ông Hoàng Khải có sở hữu Khaisilk về mặt pháp lý?

Ông Hoàng Khải có sở hữu Khaisilk về mặt pháp lý?

Vụ Khaisilk: Kiểm tra công ty ông Hoàng Khải góp 99% số vốn

Vụ Khaisilk: Kiểm tra công ty ông Hoàng Khải góp 99% số vốn