Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm đánh trẻ bầm lưng

Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm đánh trẻ bầm lưng

Đánh học sinh bầm lưng ở Hà Tĩnh: Học sinh chuyển trường, cô giáo bị kỷ luật cảnh cáo

Đánh học sinh bầm lưng ở Hà Tĩnh: Học sinh chuyển trường, cô giáo bị kỷ luật cảnh cáo

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh lớp 1 vì tẩy xóa vở

Cảnh cáo cô giáo đánh học sinh lớp 1 vì tẩy xóa vở

Vụ bé gái lớp 1 bị cô giáo đánh bầm lưng do lười học: Cô giáo bị sốc tâm lý nặng sau sự việc

Vụ bé gái lớp 1 bị cô giáo đánh bầm lưng do lười học: Cô giáo bị sốc tâm lý nặng sau sự việc

Công an vào cuộc vụ giáo viên đánh tím lưng học sinh lớp 1

Công an vào cuộc vụ giáo viên đánh tím lưng học sinh lớp 1

Cô giáo đánh bầm lưng học sinh vì… không chép bài

Cô giáo đánh bầm lưng học sinh vì… không chép bài

Cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh bầm lưng: 'Người có tâm'

Nghi vấn cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh lớp 1 bầm lưng ở Hà Tĩnh

Gia đình phát hiện con học lớp 1 bị đánh bầm lưng, cô giáo giải thích do lười học

Học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh tím lưng vì... nghịch cục tẩy

Lười ghi chép bài, học sinh lớp 1 bị cô giáo dùng que đánh bầm lưng

Không chép bài, bé lớp 1 bị cô giáo đánh bầm lưng

Cô giáo chủ nhiệm đánh học sinh lớp 1 bầm lưng

Hà Tĩnh: Không làm bài tập, học sinh lớp 1 bị cô giáo đánh bầm tím khắp người

Bé gái bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím lưng vì lười học

Bé gái bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm lưng vì lười học

Trò lớp 1 lười học bị cô chủ nhiệm đánh bầm lưng