Cậu học sinh có hoàn cảnh đáng thương bị đánh nhập viện

Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, em Nguyễn Ngọc Phúc (học sinh lớp 8, trường THCS Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, Hà Giang)...
Cậu học sinh có hoàn cảnh đáng thương bị đánh nhập viện

Cậu học sinh có hoàn cảnh đáng thương bị đánh nhập viện

Cậu học sinh có hoàn cảnh đáng thương bị đánh nhập viện

Cậu học sinh có hoàn cảnh đáng thương bị đánh nhập viện

Phòng Giáo dục Bắc Quang sẽ làm nghiêm vụ học sinh bị bạn đánh nhập viện

Phòng Giáo dục Bắc Quang sẽ làm nghiêm vụ học sinh bị bạn đánh nhập viện

Xô xát tại cổng trường, 3 học sinh Hà Giang nhập viện

Xô xát tại cổng trường, 3 học sinh Hà Giang nhập viện

Hà Giang: Đánh nhau tại trường một học sinh bị xuất huyết não

Hà Giang: Đánh nhau tại trường một học sinh bị xuất huyết não

Hà Giang: Nhóm học sinh xô xát đến nhập viện

Hà Giang: Nhóm học sinh xô xát đến nhập viện