Tư vấn, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hưng Yên

Tư vấn, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại Hưng Yên

Chiến tranh đã lùi xa nhiều năm, mặc dù được các cơ quan có trách nhiệm quan tâm, nhưng với người thân của...