Gần tết: Pháo Trung Quốc rầm rộ 'chạy' sang Việt Nam

Gần tết: Pháo Trung Quốc rầm rộ 'chạy' sang Việt Nam

Bài 2: Lật tẩy nhiều thủ đoạn đưa hàng cấm vào nội địa

Bài 2: Lật tẩy nhiều thủ đoạn đưa hàng cấm vào nội địa

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc vận chuyển hơn 2 tấn pháo

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng người Trung Quốc vận chuyển hơn 2 tấn pháo

Lạng Sơn: 4 ngày bắt hơn 3 tấn pháo

Lạng Sơn: 4 ngày bắt hơn 3 tấn pháo

Lạng Sơn 'gồng mình' chống pháo lậu

Lạng Sơn 'gồng mình' chống pháo lậu

Bắt nhiều vụ vận chuyển, buôn pháo số lượng lớn

Bắt nhiều vụ vận chuyển, buôn pháo số lượng lớn

Lạng Sơn: 4 ngày bắt hơn 3 tấn pháo nổ các loại

Lạng Sơn: 4 ngày bắt hơn 3 tấn pháo nổ các loại

Liên tục bắt các vụ vận chuyển pháo lậu số lượng 'khủng'

Liên tục bắt các vụ vận chuyển pháo lậu số lượng 'khủng'

Bộ đội Biên phòng: Bắt giữ hơn 2.200kg pháo nổ

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ qua biên giới

Lạng Sơn: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ qua biên giới

Biên phòng liên tiếp bắt hàng lậu trên biên giới

Biên phòng liên tiếp bắt hàng lậu trên biên giới

Bắt đối tượng thuê cửu vạn người Trung Quốc vận chuyển 2 tấn pháo nổ

Bắt đối tượng thuê cửu vạn người Trung Quốc vận chuyển 2 tấn pháo nổ

Bắt hơn hai tấn pháo nổ các loại

Bắt hơn hai tấn pháo nổ các loại

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ

Bắt đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ

Bắt đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo nổ

Mật phục tóm gọn nhóm đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam

Mật phục tóm gọn nhóm đối tượng vận chuyển 2 tấn pháo từ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam