Rủ game thủ đi cướp tài sản

Rủ game thủ đi cướp tài sản

Khoảng 22 giờ ngày 4-10-2017, Phương, Hiếu đang ngồi chơi điện tử tại Vĩnh Hải, Nha Trang thì Nguyễn Minh...