Hải Dương: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 'núp bóng' cửa hiệu cầm đồ

Hải Dương: Khởi tố nhóm đối tượng cho vay nặng lãi 'núp bóng' cửa hiệu cầm đồ

Bóc gỡ nhiều ổ nhóm tín dụng đen

Bóc gỡ nhiều ổ nhóm tín dụng đen

Bắt 2 nhóm cho vay nặng lãi núp bóng quán cầm đồ tại Hải Dương

Bắt 2 nhóm cho vay nặng lãi núp bóng quán cầm đồ tại Hải Dương

Khởi tố nhóm đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi

Khởi tố nhóm đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi tại Hải Dương

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi tại Hải Dương

Triệt phá 2 nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Triệt phá 2 nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Bắt nhóm đối tượng nhiều tiền án cho vay nặng lãi tại Hải Dương

Bắt nhóm đối tượng nhiều tiền án cho vay nặng lãi tại Hải Dương