Đà Nẵng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Đà Nẵng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

30 năm Hải chiến Trường Sa - Ký ức nơi ấy vẫn vọng về

30 năm Hải chiến Trường Sa - Ký ức nơi ấy vẫn vọng về

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma: 'Máu và thân xác của các anh hòa cùng sóng biển'

Lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma: 'Máu và thân xác của các anh hòa cùng sóng biển'

Tưởng niệm và tri ân liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma, Trường Sa

Tưởng niệm và tri ân liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma, Trường Sa

Xúc động Lễ tưởng niệm 30 năm Hải chiến Trường Sa tại Đà Nẵng

Xúc động Lễ tưởng niệm 30 năm Hải chiến Trường Sa tại Đà Nẵng

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma: Nếu lựa chọn lại, tôi vẫn cho con theo binh nghiệp

Mẹ liệt sĩ Gạc Ma: Nếu lựa chọn lại, tôi vẫn cho con theo binh nghiệp

Tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Đà Nẵng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

Đà Nẵng tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

64 liệt sỹ Gạc Ma: Các anh mãi mãi là thiên sử anh hùng, bất diệt

64 liệt sỹ Gạc Ma: Các anh mãi mãi là thiên sử anh hùng, bất diệt

Xúc động lễ tri ân 64 anh hùng liệt sĩ giữ đảo Gạc Ma

Xúc động lễ tri ân 64 anh hùng liệt sĩ giữ đảo Gạc Ma