Chặt đứt đường dây ma túy ở biên giới Nghệ An

Chặt đứt đường dây ma túy ở biên giới Nghệ An

Chặt đứt đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về Nghệ An

Chặt đứt đường dây ma túy 'khủng' từ Lào về Nghệ An

Phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam: Thưởng 90 triệu đồng cho ban chuyên án

Phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam: Thưởng 90 triệu đồng cho ban chuyên án

Thưởng nóng 90 triệu đồng cho ban chuyên án bắt 4 đối tượng, thu giữ lượng ma túy lớn

Thưởng nóng 90 triệu đồng cho ban chuyên án bắt 4 đối tượng, thu giữ lượng ma túy lớn

Phá đường dây ma túy khủng, thu 10 bánh heroin

Phá đường dây ma túy khủng, thu 10 bánh heroin

Nghệ An: Vận chuyển ma túy từ Lào về kinh doanh, 4 đối tượng bị bắt giữ

Nghệ An: Vận chuyển ma túy từ Lào về kinh doanh, 4 đối tượng bị bắt giữ

Bắt bốn đối tượng cùng số lượng lớn ma túy

Bắt bốn đối tượng cùng số lượng lớn ma túy

Nghệ An trao thưởng Công an huyện Yên Thành triệt phá vụ ma túy lớn

Nghệ An trao thưởng Công an huyện Yên Thành triệt phá vụ ma túy lớn

Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Bắt giữ 4 đối tượng vận chuyển ma túy 'khủng' từ Lào về Việt Nam tiêu thụ

Triệt xóa đường dây ma túy 'khủng', thu giữ 10 bánh heroin giấu trên mái nhà

Triệt xóa đường dây ma túy 'khủng', thu giữ 10 bánh heroin giấu trên mái nhà

Bắt giữ đối tượng giấu lượng lớn ma túy dưới mái nhà để đưa ra Bắc tiêu thụ

Bắt giữ đối tượng giấu lượng lớn ma túy dưới mái nhà để đưa ra Bắc tiêu thụ

Phá đường dây ma túy, thu 10 bánh heroin, 9kg ma túy đá, 21.000 viên ma túy tổng hợp

Phá đường dây ma túy, thu 10 bánh heroin, 9kg ma túy đá, 21.000 viên ma túy tổng hợp

Giấu 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá dưới mái ngói

Giấu 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá dưới mái ngói

Bắt 4 đối tượng buôn ma túy với số lượng lớn

Bắt 4 đối tượng buôn ma túy với số lượng lớn

Nghệ An: Phá đường dây buôn ma túy 'khủng', thu giữ 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá

Nghệ An: Phá đường dây buôn ma túy 'khủng', thu giữ 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá

Nghệ An: Bắt 4 đối tượng, thu giữ lượng 10 bánh heroin

Nghệ An: Bắt 4 đối tượng, thu giữ lượng 10 bánh heroin

Nghệ An: Bắt 4 đối tượng, thu giữ 9kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Bắt 4 đối tượng, thu giữ 9kg ma túy đá, 20.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An: Giấu 10 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp dưới mái ngói

Nghệ An: Giấu 10 bánh heroin, 20.000 viên ma túy tổng hợp dưới mái ngói

Giấu 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá dưới mái ngói

Giấu 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá dưới mái ngói

Nghệ An: Bắt 4 đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Nghệ An: Bắt 4 đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Giấu hơn 10 bánh heroin, 21.000 viên hồng phiến dưới mái ngói

Giấu hơn 10 bánh heroin, 21.000 viên hồng phiến dưới mái ngói