Phục dựng hình ảnh 3D Hoàng cung Thăng Long thời Lý

Phục dựng hình ảnh 3D Hoàng cung Thăng Long thời Lý

Viện Nghiên cứu Kinh thành kỷ niệm 10 năm thành lập

Viện Nghiên cứu Kinh thành kỷ niệm 10 năm thành lập

'Lầu son gác tía' Hoàng thành Thăng Long 1000 năm trước qua hình ảnh 3D

'Lầu son gác tía' Hoàng thành Thăng Long 1000 năm trước qua hình ảnh 3D

Chặng đường đầu với nhiều thành tựu của Viện Nghiên cứu Kinh thành

Chặng đường đầu với nhiều thành tựu của Viện Nghiên cứu Kinh thành

Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc

Giải mã bí ẩn di sản dưới lòng đất, tìm ra hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, phục dựng tổng thể Hoàng thành Thăng Long

Giải mã bí ẩn di sản dưới lòng đất, tìm ra hình thái kiến trúc cung điện thời Lý, phục dựng tổng thể Hoàng thành Thăng Long

'Còn nhiều dấu hỏi về kinh đô hoa lệ nghìn năm...'

'Còn nhiều dấu hỏi về kinh đô hoa lệ nghìn năm...'

Phát hiện mới tại khu vực điện Kính Thiên : Lại bất ngờ về Hoàng cung Thăng Long

Phát hiện mới tại khu vực điện Kính Thiên : Lại bất ngờ về Hoàng cung Thăng Long

Xác định lại mục tiêu khai quật Hoàng thành Thăng Long

Xác định lại mục tiêu khai quật Hoàng thành Thăng Long

Nhiều phát hiện khảo cổ tại khu vực chính điện Kính Thiên

Nhiều phát hiện khảo cổ tại khu vực chính điện Kính Thiên

Phát lộ nhiều dấu tích quan trọng về Hoàng thành Thăng Long

Phát lộ nhiều dấu tích quan trọng về Hoàng thành Thăng Long

Phỏng dựng kiến trúc cung điện thời Lý : Đã thực sự gần với ngàn năm lịch sử?

Phỏng dựng kiến trúc cung điện thời Lý : Đã thực sự gần với ngàn năm lịch sử?

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã bí ẩn Hoàng thành Thăng Long

Giải mã bí ẩn Hoàng thành Thăng Long

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã những bí ẩn kiến trúc cung điện Việt Nam thời Lý

Giải mã những bí ẩn Kiến trúc cung điện thời Lý

Giải mã những bí ẩn Kiến trúc cung điện thời Lý

Công bố thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học tại Việt Nam

Công bố thành tựu nổi bật trong nghiên cứu khảo cổ học tại Việt Nam

Bí ẩn lịch sử được khai phá từ gốm sứ ngoại quốc trong Hoàng thành Thăng Long

Bí ẩn lịch sử được khai phá từ gốm sứ ngoại quốc trong Hoàng thành Thăng Long

Đồ sứ Trung Quốc thời Tống làm tăng giá trị khảo cổ của Hoàng thành

Đồ sứ Trung Quốc thời Tống làm tăng giá trị khảo cổ của Hoàng thành

Tọa đàm 'Đồ sứ Trung Quốc thời Tống trong Hoàng cung Thăng Long'

Tọa đàm 'Đồ sứ Trung Quốc thời Tống trong Hoàng cung Thăng Long'

Di sản Hoàng thành Thăng Long: 10 năm nhìn lại

Di sản Hoàng thành Thăng Long: 10 năm nhìn lại

Tin mới nhận

'Giải mã Hoàng thành Thăng Long'

'Giải mã Hoàng thành Thăng Long'

Tour đêm 'Giải mã Hoàng thành Thăng Long'

Tour đêm 'Giải mã Hoàng thành Thăng Long'

Di vật khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội: Lắng đọng lịch sử ngàn năm

Di vật khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội: Lắng đọng lịch sử ngàn năm

Khai mở thêm nhiều bí mật từ lòng đất

Khai mở thêm nhiều bí mật từ lòng đất

Di sản Hoàng thành Thăng Long: Khẳng định thêm bề dày lịch sử

Di sản Hoàng thành Thăng Long: Khẳng định thêm bề dày lịch sử

Giải mã chim uyên ương nghìn tuổi của thành Thăng Long

Giải mã chim uyên ương nghìn tuổi của thành Thăng Long

Bảo tồn sau khai quật còn nhiều điều đáng nói

Bảo tồn sau khai quật còn nhiều điều đáng nói