Khánh thành ngôi trường - quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng- tại Lào

Khánh thành ngôi trường - quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng- tại Lào

Khánh thành trường học là quà tặng của Tổng Bí thư cho Lào

Khánh thành trường học là quà tặng của Tổng Bí thư cho Lào

Khánh thành trường học - quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho tỉnh Bolikhamsay, Lào

Khánh thành trường học - quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho tỉnh Bolikhamsay, Lào

Khánh thành trường học đồng chí Nguyễn Phú Trọng tặng CHDCND Lào

Khánh thành trường học đồng chí Nguyễn Phú Trọng tặng CHDCND Lào

Giao lưu văn nghệ, thể thao trong cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng

Giao lưu văn nghệ, thể thao trong cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng

Sôi nổi Hội thi tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

Sôi nổi Hội thi tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng hình thức sân khấu hóa

Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng hình thức sân khấu hóa