An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy ở Thanh Hóa

An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy ở Thanh Hóa

Vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy: Hé lộ nguyên nhân

Vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy: Hé lộ nguyên nhân

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn

Phát hiện thi thể người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi

Phát hiện thi thể người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi

Phát hiện xác người đàn ông không nguyên vẹn đang phân hủy

Phát hiện xác người đàn ông không nguyên vẹn đang phân hủy

Thanh Hóa: Phát hiện xác người đàn ông đang phân hủy trên đồi

Thanh Hóa: Phát hiện xác người đàn ông đang phân hủy trên đồi

Phát hiện thi thể 1 người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi

Phát hiện thi thể 1 người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể người đàn ông không nguyên vẹn ở trên đồi

Thanh Hóa: Phát hiện thi thể người đàn ông không nguyên vẹn ở trên đồi