An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy ở Thanh Hóa

An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy ở Thanh Hóa

Điều tra vụ thi thể nam giới phân hủy trên đồi hoang ở Thanh Hóa

Điều tra vụ thi thể nam giới phân hủy trên đồi hoang ở Thanh Hóa

Nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện thi thể người đàn ông không

Nguyên nhân ban đầu vụ phát hiện thi thể người đàn ông không

Vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy: Hé lộ nguyên nhân

Vụ thi thể người đàn ông mất đầu đang phân hủy: Hé lộ nguyên nhân

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trên đồi

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trên đồi

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn

Phát hiện thi thể người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi

Phát hiện thi thể người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi

Phát hiện xác người đàn ông không nguyên vẹn đang phân hủy

Phát hiện xác người đàn ông không nguyên vẹn đang phân hủy

Phát hiện thi thể 1 người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi

Phát hiện thi thể 1 người đàn ông mất đầu, không mặc áo trên đồi