Chung cư bốc cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn, hàng trăm cư dân tá hỏa tháo chạy

Chung cư bốc cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn, hàng trăm cư dân tá hỏa tháo chạy

Chập điện gây cháy tầng 12 chung cư Hoàng Anh Goldhouse, nhiều người tháo chạy

Chập điện gây cháy tầng 12 chung cư Hoàng Anh Goldhouse, nhiều người tháo chạy

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 12 chung cư, người dân hoảng hốt tháo chạy

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 12 chung cư, người dân hoảng hốt tháo chạy

Chập điện gây cháy lớn ở chung cư Hoàng Anh Goldhouse, cư dân tháo chạy

Chập điện gây cháy lớn ở chung cư Hoàng Anh Goldhouse, cư dân tháo chạy

TP.HCM: Chung cư Hoàng Anh Goldhouse bốc cháy, nhiều người hoảng sợ tháo chạy tán loạn

TP.HCM: Chung cư Hoàng Anh Goldhouse bốc cháy, nhiều người hoảng sợ tháo chạy tán loạn

TP.HCM: Căn hộ chung cư cháy ngùn ngụt, cư dân hốt hoảng tháo chạy

TP.HCM: Căn hộ chung cư cháy ngùn ngụt, cư dân hốt hoảng tháo chạy

CLIP: Cháy ở tầng 12 chung cư Hoàng Anh Goldhouse - TP HCM