Trạm thu phí BOT Tasco Quảng Bình tổ chức đối thoại với dân

Trạm thu phí BOT Tasco Quảng Bình tổ chức đối thoại với dân

Dân lại bao vây phản đối trạm thu phí

Dân lại bao vây phản đối trạm thu phí

Quảng Bình: Dân mang xe tập trung trước trạm thu phí Tasco, Quốc lộ 1A ùn tắc

Quảng Bình: Dân mang xe tập trung trước trạm thu phí Tasco, Quốc lộ 1A ùn tắc

Quảng Bình: Người dân tập trung phương tiện phản đối việc thu phí tại trạm BOT Tasco

Quảng Bình: Người dân tập trung phương tiện phản đối việc thu phí tại trạm BOT Tasco

Quảng Bình: Người dân vây trạm BOT Tasco đòi giảm phí

Quảng Bình: Người dân vây trạm BOT Tasco đòi giảm phí

Người dân vây trạm thu phí Tasco đòi giảm phí

Người dân vây trạm thu phí Tasco đòi giảm phí

Quảng Bình: Dân bức xúc vây BOT, đại diện trạm thu phí phải tổ chức đối thoại

Quảng Bình: Dân bức xúc vây BOT, đại diện trạm thu phí phải tổ chức đối thoại

Dân 'vây' trạm BOT Tasco Quảng Bình: Chưa chốt được ngày giảm phí

Dân 'vây' trạm BOT Tasco Quảng Bình: Chưa chốt được ngày giảm phí

Người dân đội mưa tập trung trước trạm BOT Tasco phản đối việc thu phí

Người dân đội mưa tập trung trước trạm BOT Tasco phản đối việc thu phí

Hàng trăm ô tô bức xúc vây trạm thu phí BOT ở Quảng Bình

Hàng trăm ô tô bức xúc vây trạm thu phí BOT ở Quảng Bình

Quảng Bình: Thu phí cao, dân địa phương bức xúc vây trạm thu phí Tasco

Quảng Bình: Thu phí cao, dân địa phương bức xúc vây trạm thu phí Tasco

Mặc mưa gió, hàng trăm người vây trạm BOT Tasco để đòi giảm phí

Mặc mưa gió, hàng trăm người vây trạm BOT Tasco để đòi giảm phí

Quảng Bình: Người dân vây trạm BOT Tasco phản đối việc thu phí

Quảng Bình: Người dân vây trạm BOT Tasco phản đối việc thu phí

Quốc lộ 1 qua Quảng Bình tắc cục bộ vì dân đem xe đến vây trạm thu phí

Quốc lộ 1 qua Quảng Bình tắc cục bộ vì dân đem xe đến vây trạm thu phí

Dân 'vây' trạm thu phí, đại diện Tasco phải tổ chức đối thoại

Dân 'vây' trạm thu phí, đại diện Tasco phải tổ chức đối thoại

Quảng Bình: Dân phản ứng tại trạm thu phí TASCO, giao thông Quốc lộ 1 ách tắc

Quảng Bình: Dân phản ứng tại trạm thu phí TASCO, giao thông Quốc lộ 1 ách tắc

Hàng trăm tài xế, chủ xe tập trung phản đối tại Trạm thu phí Tasco

Hàng trăm tài xế, chủ xe tập trung phản đối tại Trạm thu phí Tasco

Quảng Bình: Hàng trăm người dân vây trạm thu phí, đòi giảm phí

Quảng Bình: Hàng trăm người dân vây trạm thu phí, đòi giảm phí