Cuộc đời bi thảm của Hoàng hậu tại vị lâu nhất triều Thanh: Sống cô độc ở tẩm cung gần 20 năm, cả đời chỉ là con rối của kẻ khác

Cuộc đời bi thảm của Hoàng hậu tại vị lâu nhất triều Thanh: Sống cô độc ở tẩm cung gần 20 năm, cả đời chỉ là con rối của kẻ khác

Sau khi Hoàng đế Quang Tự băng hà, bà trở thành Thái hậu cuối cùng của nhà Thanh và cũng là Thái hậu cuối...
Cuộc đời bi thảm của Hoàng hậu tại vị lâu nhất triều Thanh

Cuộc đời bi thảm của Hoàng hậu tại vị lâu nhất triều Thanh

Là người phụ nữ quyền lực nhất thời nhà Thanh, rốt cuộc Từ Hi Thái hậu đã trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời mình như thế nào?

Là người phụ nữ quyền lực nhất thời nhà Thanh, rốt cuộc Từ Hi Thái hậu đã trải qua ngày cuối cùng của cuộc đời mình như thế nào?

Bất ngờ về những ngày tháng cuối đời của Từ Hi Thái hậu

Bất ngờ về những ngày tháng cuối đời của Từ Hi Thái hậu

Ai đẩy ái phi triều Thanh xuống giếng?

Ai đẩy ái phi triều Thanh xuống giếng?

Ảnh hiếm về 3 thế hệ gia đình Hoàng đế nhà Thanh cuối cùng

Ảnh hiếm về 3 thế hệ gia đình Hoàng đế nhà Thanh cuối cùng