Bé trai 4 tuổi ở Phú Thọ tử vong do rơi xuống tầng hầm ngập nước

Bé trai 4 tuổi ở Phú Thọ tử vong do rơi xuống tầng hầm ngập nước

Cùng ông nội sang chơi nhà người thân, bé trai ngã xuống tầng hầm ngập nước chết đuối

Cùng ông nội sang chơi nhà người thân, bé trai ngã xuống tầng hầm ngập nước chết đuối

Ngã xuống tầng hầm đang ngập nước, bé trai 4 tuổi đuối nước thương tâm

Ngã xuống tầng hầm đang ngập nước, bé trai 4 tuổi đuối nước thương tâm

Phú Thọ: Xót xa bé trai 4 tuổi rơi xuống tầng hầm ngập nước tử vong

Phú Thọ: Xót xa bé trai 4 tuổi rơi xuống tầng hầm ngập nước tử vong

Bé trai 4 tuổi rơi xuống bể nước ngầm tử vong

Bé trai 4 tuổi rơi xuống bể nước ngầm tử vong

Đến chơi nhà họ hàng, bé trai 4 tuổi bị ngã xuống tầng hầm đang ngập nước sau mưa lớn tử vong thương tâm

Đến chơi nhà họ hàng, bé trai 4 tuổi bị ngã xuống tầng hầm đang ngập nước sau mưa lớn tử vong thương tâm

Phú Thọ: Theo ông đi chơi, bé trai 4 tuổi rơi xuống tầng hầm tử vong

Phú Thọ: Theo ông đi chơi, bé trai 4 tuổi rơi xuống tầng hầm tử vong