Yên Bái công khai danh tính 256 doanh nghiệp nợ trên 81,7 tỷ đồng tiền thuế

Yên Bái công khai danh tính 256 doanh nghiệp nợ trên 81,7 tỷ đồng tiền thuế

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những tiến bộ về chính sách thuế và hải quan

Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những tiến bộ về chính sách thuế và hải quan

Gánh nặng hậu thủ tục đăng ký kinh doanh vẫn còn rất lớn

Gánh nặng hậu thủ tục đăng ký kinh doanh vẫn còn rất lớn

Hải quan Đồng Nai: Giải đáp nhiều vướng mắc về khấu trừ thuế, xác minh C/O... cho doanh nghiệp Đài Loan

Hải quan Đồng Nai: Giải đáp nhiều vướng mắc về khấu trừ thuế, xác minh C/O... cho doanh nghiệp Đài Loan

Ngành Thuế cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật

Ngành Thuế cần rà soát tất cả các quy định về thu ngân sách tại các luật

Ngành thuế đã thu được hơn 13 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ

Ngành thuế đã thu được hơn 13 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ

TP. HCM: Hơn 3.500 tỷ đồng tiền thuế VAT được hoàn bằng phương thức điện tử

TP. HCM: Hơn 3.500 tỷ đồng tiền thuế VAT được hoàn bằng phương thức điện tử

Sắp xếp cơ quan thuế đảm bảo vừa tinh gọn bộ máy, vừa không làm thất thu thuế

Sắp xếp cơ quan thuế đảm bảo vừa tinh gọn bộ máy, vừa không làm thất thu thuế

6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt mức ấn tượng với 51,2% dự toán

6 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước đạt mức ấn tượng với 51,2% dự toán

Hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tổng cục Thuế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Tổng cục Thuế

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Tổng cục Thuế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Tổng cục Thuế

Xử lý thuế với các tình huống hàng sản xuất XK phải tái nhập

Xử lý thuế với các tình huống hàng sản xuất XK phải tái nhập

Tiếp thu ý kiến doanh nghiệp phía Nam sửa đổi, bổ sung Thông tư 38 và 39

Tiếp thu ý kiến doanh nghiệp phía Nam sửa đổi, bổ sung Thông tư 38 và 39

Nỗ lực vượt kế hoạch thu ngân sách

Tích cực thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Tích cực thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Bổ sung quyền của người nộp thuế - 'Cuộc cách mạng' trong cải cách thuế

Bổ sung quyền của người nộp thuế - 'Cuộc cách mạng' trong cải cách thuế

Tham vấn ý kiến DN để sửa quy định tại Thông tư 38 và 39

Tham vấn ý kiến DN để sửa quy định tại Thông tư 38 và 39

Tiến độ thu NSNN ở 3 khu vực kinh tế lớn khá đồng đều

Tiến độ thu NSNN ở 3 khu vực kinh tế lớn khá đồng đều

World Bank: Việt Nam đứng cuối ASEAN về Chỉ số Nộp thuế

World Bank: Việt Nam đứng cuối ASEAN về Chỉ số Nộp thuế

133 thủ tục hành chính thuế đạt dịch vụ công trực tuyến mức 3

133 thủ tục hành chính thuế đạt dịch vụ công trực tuyến mức 3

Thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

Thúc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Gần 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Gần 100% doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Nga sẽ phổ biến hệ thống miễn thuế trên cả nước vào cuối năm 2019

Nga sẽ phổ biến hệ thống miễn thuế trên cả nước vào cuối năm 2019

Thu ngân sách tăng hơn 14%

Thu ngân sách tăng hơn 14%

Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập- tái xuất thực hiện dự án vay ODA

Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập- tái xuất thực hiện dự án vay ODA

Doanh nghiệp 'vốn mỏng' gây khó cho thu hồi nợ thuế

Doanh nghiệp 'vốn mỏng' gây khó cho thu hồi nợ thuế

Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Lấy doanh nghiệp, người nộp thuế làm trung tâm

Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Lấy doanh nghiệp, người nộp thuế làm trung tâm

Cho phép Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xóa nợ thuế từ 5-10 tỉ đồng

Cho phép Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xóa nợ thuế từ 5-10 tỉ đồng

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020

Thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Hơn 44.000 tỷ đồng hoàn thuế điện tử

Hơn 44.000 tỷ đồng hoàn thuế điện tử

Đã hoàn hơn 44.000 tỷ đồng tiền thuế VAT bằng phương thức điện tử

Đã hoàn hơn 44.000 tỷ đồng tiền thuế VAT bằng phương thức điện tử

Có dễ tận dụng ưu đãi thuế từ CPTPP?

Có dễ tận dụng ưu đãi thuế từ CPTPP?

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Hướng dẫn xử lý thuế hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Hành vi trốn thuế, gian lận thuế ngày càng phức tạp, tinh vi

Hành vi trốn thuế, gian lận thuế ngày càng phức tạp, tinh vi

650 doanh nghiệp Nghệ An tham gia đối thoại với Cục Thuế

650 doanh nghiệp Nghệ An tham gia đối thoại với Cục Thuế

Tiền thuế đã nộp thừa theo ưu đãi trong CPTPP được xử lý thế nào?

Tiền thuế đã nộp thừa theo ưu đãi trong CPTPP được xử lý thế nào?

Tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử

Tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử

Khi nào Biểu thuế ưu đãi xuất khẩu, nhập khẩu trong CPTPP được ban hành?

Khi nào Biểu thuế ưu đãi xuất khẩu, nhập khẩu trong CPTPP được ban hành?

Vì sao du lịch Thủ đô không có điểm nhấn, khách lưu trú ngắn ngày, chi tiêu ít?

Vì sao du lịch Thủ đô không có điểm nhấn, khách lưu trú ngắn ngày, chi tiêu ít?

Ứng dụng công nghệ quản lý thuế 4.0

Ứng dụng công nghệ quản lý thuế 4.0

Chính sách thuế với hàng NK để sản xuất XK

Chính sách thuế với hàng NK để sản xuất XK

Nhôm Việt bất lợi trên sân nhà

Nhôm Việt bất lợi trên sân nhà

Doanh nghiệp vẫn cần nhiều nỗ lực của ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính

Doanh nghiệp vẫn cần nhiều nỗ lực của ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính

Cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế phải chuyển đổi vị trí công tác sau 3 năm

Cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế phải chuyển đổi vị trí công tác sau 3 năm

Tổng cục Hải quan phản hồi vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa khi xuất cảnh

Tổng cục Hải quan phản hồi vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa khi xuất cảnh

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác của công chức thuế

Thời hạn chuyển đổi vị trí công tác của công chức thuế

Nhận diện những áp lực mới trong quản lý kinh tế

Nhận diện những áp lực mới trong quản lý kinh tế

Thời hạn luân chuyển vị trí công tác của công chức Tổng cục Thuế

Thời hạn luân chuyển vị trí công tác của công chức Tổng cục Thuế

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Hướng dẫn hoàn thuế GTGT với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu

Sửa nhiều quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Sửa nhiều quy định về hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài xuất cảnh

Cải cách hành chính thuế góp phần thu ngân sách hiệu quả

Cải cách hành chính thuế góp phần thu ngân sách hiệu quả

Bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân nội

Bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân nội

Vẫn vướng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Vẫn vướng việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài

Hoàn thuế GTGT: Bất cập về chính sách, sai sót trong thực hiện

Hoàn thuế GTGT: Bất cập về chính sách, sai sót trong thực hiện

Tổng cục Hải quan thông tin chính thức vụ hoàn thuế chiếc đồng hồ trị giá 6 tỷ

Tổng cục Hải quan thông tin chính thức vụ hoàn thuế chiếc đồng hồ trị giá 6 tỷ

Vụ bé 9 tuổi xin được hoàn thuế cho đồng hồ 6 tỷ: Cơ quan hải quan nói gì?

Vụ bé 9 tuổi xin được hoàn thuế cho đồng hồ 6 tỷ: Cơ quan hải quan nói gì?

Tổng cục hải quan trả lời về hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục hải quan trả lời về hoàn thuế giá trị gia tăng

Đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu, giảm bội chi ngân sách nhà nước

Đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu, giảm bội chi ngân sách nhà nước

Bé 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ đồng không được hoàn thuế

Bé 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ đồng không được hoàn thuế

Tổng cục Hải quan trả lời việc hoàn thuế đối với tờ khai đồng hồ 6 tỷ đồng đứng tên trẻ em

Tổng cục Hải quan trả lời việc hoàn thuế đối với tờ khai đồng hồ 6 tỷ đồng đứng tên trẻ em

Bé 9 tuổi mang hai quốc tịch xin hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ, Hải quan nói gì?

Bé 9 tuổi mang hai quốc tịch xin hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ, Hải quan nói gì?

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ cháu bé 9 tuổi xin hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ cháu bé 9 tuổi xin hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng

Bé 9 tuổi đến Hà Nội chơi mua đồng hồ 6 tỷ siêu sang

Bé 9 tuổi đến Hà Nội chơi mua đồng hồ 6 tỷ siêu sang

Từ chối hoàn thuế GTGT cho bé gái 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ

Từ chối hoàn thuế GTGT cho bé gái 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ

Hải quan thông tin vụ hoàn thuế đồng hồ 6 tỉ cho bé gái Úc

Hải quan thông tin vụ hoàn thuế đồng hồ 6 tỉ cho bé gái Úc

Tổng cục Hải quan nói gì về những vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Hải quan nói gì về những vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Hải quan nói gì về những vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Hải quan nói gì về những vướng mắc trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Tổng cục Hải quan chính thức phản hồi vụ việc bé 9 tuổi làm đơn hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng

Tổng cục Hải quan chính thức phản hồi vụ việc bé 9 tuổi làm đơn hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng

Không hoàn thuế đồng hồ trị giá 6 tỷ cho bé 9 tuổi

Không hoàn thuế đồng hồ trị giá 6 tỷ cho bé 9 tuổi

Hải quan thông tin vụ cháu bé 9 tuổi xin hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng

Hải quan thông tin vụ cháu bé 9 tuổi xin hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng

TAT hợp tác với Alipay thu hút khách du lịch Trung Quốc

TAT hợp tác với Alipay thu hút khách du lịch Trung Quốc

Vướng mắc hoàn thuế cho bé 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ đồng: Tổng cục Hải quan lên tiếng

Vướng mắc hoàn thuế cho bé 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ đồng: Tổng cục Hải quan lên tiếng

Tổng cục Hải quan: Cháu bé 9 tuổi người Úc không đủ điều kiện hoàn thuế chiếc đồng hồ 6 tỷ

Tổng cục Hải quan: Cháu bé 9 tuổi người Úc không đủ điều kiện hoàn thuế chiếc đồng hồ 6 tỷ

Thừa Thiên Huế: Ký kết quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

Thừa Thiên Huế: Ký kết quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

Vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mang theo khi xuất cảnh

Vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa mang theo khi xuất cảnh

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ bé gái 9 tuổi xin hoàn thuế đồng hồ 9 tỉ

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ bé gái 9 tuổi xin hoàn thuế đồng hồ 9 tỉ

Luật quy định ra sao về việc hoàn thuế cho bé 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ?

Luật quy định ra sao về việc hoàn thuế cho bé 9 tuổi mua đồng hồ 6 tỷ?

Kiến nghị kiểm toán cả doanh nghiệp ngoài nhà nước

Kiến nghị kiểm toán cả doanh nghiệp ngoài nhà nước

Bé gái người Úc yêu cầu hoàn thuế chiếc đồng hồ 6 tỷ đồng, Hải quan Hà Nội lúng túng

Bé gái người Úc yêu cầu hoàn thuế chiếc đồng hồ 6 tỷ đồng, Hải quan Hà Nội lúng túng

Bé 9 tuổi Úc làm đơn hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ, Hải quan Việt Nam bối rối

Bé 9 tuổi Úc làm đơn hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ, Hải quan Việt Nam bối rối

Bé 9 tuổi Úc làm đơn hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng, Hải quan Hà Nội 'bó tay'

Bé 9 tuổi Úc làm đơn hoàn thuế đồng hồ 6 tỷ đồng, Hải quan Hà Nội 'bó tay'

Doanh nghiệp vẫn cần nhiều nỗ lực của ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính

Doanh nghiệp vẫn cần nhiều nỗ lực của ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính

Kiện đòi phí hợp đồng, Công ty Kiểm toán Đông Nam Á thua kiện khách hàng

Kiện đòi phí hợp đồng, Công ty Kiểm toán Đông Nam Á thua kiện khách hàng

Người Trung Quốc và mánh khóe mua xe sang, trục lợi tại Canada

Người Trung Quốc và mánh khóe mua xe sang, trục lợi tại Canada

Đến tháng 5, có 1,3 triệu giao dịch nộp thuế điện tử thực hiện thành công

Đến tháng 5, có 1,3 triệu giao dịch nộp thuế điện tử thực hiện thành công

'Lightweight Asia 2019' sẽ giới thiệu công nghệ, vật liệu nhẹ cho sản xuất ô tô

'Lightweight Asia 2019' sẽ giới thiệu công nghệ, vật liệu nhẹ cho sản xuất ô tô

Có nên mở rộng đối tượng kê khai nộp thuế?

Có nên mở rộng đối tượng kê khai nộp thuế?

Chưa áp dụng hoàn thuế GTGT tại sân bay Vân Đồn và cảng khách quốc tế Hòn Gai

Chưa áp dụng hoàn thuế GTGT tại sân bay Vân Đồn và cảng khách quốc tế Hòn Gai

Nhà giàu và băng đảng TQ kiếm bộn tiền nhờ buôn siêu xe

Nhà giàu và băng đảng TQ kiếm bộn tiền nhờ buôn siêu xe

Quy định mới về gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

Quy định mới về gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư

Thanh toán di động của Trung Quốc lan mạnh sang Nhật Bản

Thanh toán di động của Trung Quốc lan mạnh sang Nhật Bản

Chính sách thuế GTGT mới với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

Chính sách thuế GTGT mới với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

Ngành thuế đột phá từ cải cách

Ngành thuế đột phá từ cải cách

Ngành Thuế thu ngân sách đạt gần 36% dự toán

Ngành Thuế thu ngân sách đạt gần 36% dự toán

Thu ngân sách nhà nước tăng 13,9 %

Thu ngân sách nhà nước tăng 13,9 %

Cân đối NSNN tháng 4: Có thặng dư

Cân đối NSNN tháng 4: Có thặng dư