Tàu tên lửa tàng hình Việt Nam huấn luyện cùng chiến hạm lớn nhất Nhật Bản

Tàu tên lửa tàng hình Việt Nam huấn luyện cùng chiến hạm lớn nhất Nhật Bản

Những hình ảnh về cuộc huấn luyện chung ngoài khơi cảng Cam Ranh với hải quân nhân dân Việt Nam trong khuôn...
Chiến hạm tàng hình Việt Nam sánh vai khu trục hạm Nhật

Chiến hạm tàng hình Việt Nam sánh vai khu trục hạm Nhật

Hai tàu thuộc lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm xã giao Việt Nam

Chiến hạm Nhật Bản, Canada, Pháp thăm Việt Nam

Chiến hạm Nhật Bản, Canada, Pháp thăm Việt Nam

Hai tàu thuộc lực lượng Tự vệ trên biển của Nhật Bản thăm xã giao Việt Nam

Hai tàu thuộc lực lượng Tự vệ trên biển của Nhật Bản thăm xã giao Việt Nam

Cảng quốc tế Cam Ranh đón khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản

Cảng quốc tế Cam Ranh đón khu trục hạm lớn nhất của Nhật Bản

Hai tàu của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm xã giao Việt Nam

Hai tàu của lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản thăm xã giao Việt Nam