Marshall - Quốc đảo đầu tiên trình các mục tiêu khí hậu mới và ràng buộc đến LHQ

Marshall - Quốc đảo đầu tiên trình các mục tiêu khí hậu mới và ràng buộc đến LHQ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng thống Nauru, Tổng thống Marshalls và Tổng thống Guyana tại Kỳ họp lần thứ 6 Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu GEF

GEF 6: Cơ hội để thế giới chung tay kiến tạo nên một hành tinh an toàn và đáng sống hơn

GEF 6: Cơ hội để thế giới chung tay kiến tạo nên một hành tinh an toàn và đáng sống hơn

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về BĐKH: 48 nước chung tay

Tổng thống Cộng hòa quốc đảo Marshall: Sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa 48 quốc gia dễ bị tổn thương vì BĐKH

Tổng thống Cộng hòa quốc đảo Marshall: Sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa 48 quốc gia dễ bị tổn thương vì BĐKH

Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng GEF phát triển bền vững

Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng GEF phát triển bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số quốc gia và các định chế quốc tế tham dự GEF 6

Việt Nam sẵn sàng vì một hành tinh bền vững

Việt Nam sẵn sàng vì một hành tinh bền vững

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến một số lãnh đạo dự GEF 6

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến một số lãnh đạo dự GEF 6

Trái đất còn sức sống hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi người hôm nay

Trái đất còn sức sống hay không phụ thuộc vào hành động của mỗi người hôm nay

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số quốc gia dự GEF 6

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo một số quốc gia dự GEF 6

Nước đầu tiên trên thế giới tung tiền ảo chính thức

Nước đầu tiên trên thế giới tung tiền ảo chính thức