Chủ nhân giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 tự tin nói với vợ: 'Em đã có sự lựa chọn không tồi'

Chủ nhân giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018 tự tin nói với vợ: 'Em đã có sự lựa chọn không tồi'

Vinh danh ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Vinh danh ba nhà khoa học nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Ba nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Ba nhà khoa học được trao tặng giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018

Lương 6 triệu vẫn đam mê nghiên cứu

Lương 6 triệu vẫn đam mê nghiên cứu

3 nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

3 nhà khoa học được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2018

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018: Đề nghị xét tặng cho 9 nhà khoa học xuất sắc

Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2018: Đề nghị xét tặng cho 9 nhà khoa học xuất sắc