Lợi nhuận của Samsung có thể giảm một nửa vì… Huawei

Lợi nhuận của Samsung có thể giảm một nửa vì… Huawei

Lệnh cấm của Mỹ với Huawei gây ảnh hưởng đến Samsung

Lệnh cấm của Mỹ với Huawei gây ảnh hưởng đến Samsung

Đồng won Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017

Đồng won Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017

Đồng won Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017

Đồng won Hàn Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017

Ngoài Nhân dân tệ, một đồng tiền khác thiệt hại lớn khi Trump-Tập thương chiến

Ngoài Nhân dân tệ, một đồng tiền khác thiệt hại lớn khi Trump-Tập thương chiến

Samsung: Một đế chế bắt đầu lụi tàn?

Samsung: Một đế chế bắt đầu lụi tàn?

Samsung chia sẻ nỗi đau Trung Quốc với Apple

Samsung chia sẻ nỗi đau Trung Quốc với Apple

Tiếp nối Apple, Samsung hạ doanh thu vì kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Tiếp nối Apple, Samsung hạ doanh thu vì kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Tiếp nối Apple, Samsung hạ doanh thu vì kinh tế Trung Quốc giảm tốc

Tiếp nối Apple, Samsung hạ doanh thu vì kinh tế Trung Quốc giảm tốc