Nhà vệ sinh – công trình phụ, vai trò lớn

Nhà vệ sinh – công trình phụ, vai trò lớn

Các dự án cải thiện nhà vệ sinh của Hiệp hội Nhà vệ sinh VN sẽ 'không lấy tiền nhà nước, không thu tiền của dân'

Các dự án cải thiện nhà vệ sinh của Hiệp hội Nhà vệ sinh VN sẽ 'không lấy tiền nhà nước, không thu tiền của dân'

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh: Sao lại cười?

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh: Sao lại cười?

Chủ tịch Hiệp hội Nhà Vệ sinh: 'Người miệt thị chúng tôi đều nhà cao cửa rộng'

Chủ tịch Hiệp hội Nhà Vệ sinh: 'Người miệt thị chúng tôi đều nhà cao cửa rộng'

Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh: 'Người ta bảo tôi khùng'

Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh: 'Người ta bảo tôi khùng'

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam không dùng vốn ngân sách

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam không dùng vốn ngân sách

Chủ tịch Hiệp hội Nhà Vệ sinh: Người miệt thị chúng tôi đều nhà cao cửa rộng, không đặt mình vào xe ôm, hàng rong, du khách

Chủ tịch Hiệp hội Nhà Vệ sinh: Người miệt thị chúng tôi đều nhà cao cửa rộng, không đặt mình vào xe ôm, hàng rong, du khách

Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh VN: Họ nói tôi khùng dở, không giống ai

Chủ tịch Hiệp hội nhà vệ sinh VN: Họ nói tôi khùng dở, không giống ai

Quyền chính đáng của Hiệp hội Nhà vệ sinh

Quyền chính đáng của Hiệp hội Nhà vệ sinh

Lo chuyện đi vệ sinh văn minh không phải khùng

Lo chuyện đi vệ sinh văn minh không phải khùng