Bầu cử Tổng thống Algeria: Nhiều ứng cử viên nộp hồ sơ đăng ký

Bầu cử Tổng thống Algeria: Nhiều ứng cử viên nộp hồ sơ đăng ký

Tổng thống tạm quyền Algeria cam kết tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 3 tháng

Tổng thống tạm quyền Algeria cam kết tổ chức bầu cử tổng thống trong vòng 3 tháng

Chủ tịch Thượng viện được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Algeria

Chủ tịch Thượng viện được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Algeria

Tổng thống Algeria được chấp thuận từ chức

Tổng thống Algeria được chấp thuận từ chức

Tổng thống Algeria đệ đơn từ chức

Tổng thống Algeria đệ đơn từ chức

Tổng thống Algeria từ chức trước sức ép của người dân

Tổng thống Algeria từ chức trước sức ép của người dân

Trước sức ép người dân và quân đội, Tổng thống Algeria từ chức sớm

Trước sức ép người dân và quân đội, Tổng thống Algeria từ chức sớm