Đại hội ASOSAI 14 thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng

Đại hội ASOSAI 14 thành công tốt đẹp, mở ra nhiều triển vọng

ASOSAI 14: Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý kiểm toán tối cao

ASOSAI 14: Nâng cao vai trò của cơ quan quản lý kiểm toán tối cao

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

Một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khai mạc Đại hội Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14

Khai mạc Đại hội ASOSAI XIV

Khai mạc Đại hội ASOSAI XIV

'ASOSAI đã, đang, sẽ đóng góp vai trò quan trọng vào tiến bộ khu vực'

'ASOSAI đã, đang, sẽ đóng góp vai trò quan trọng vào tiến bộ khu vực'

Khai mạc trọng thể Đại hội ASOSAI 14

Khai mạc trọng thể Đại hội ASOSAI 14

Chuẩn bị các nội dung trình Đại hội ASOSAI 14

Chuẩn bị các nội dung trình Đại hội ASOSAI 14