Giám đốc Sở GĐ-ĐT Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Bí thư quận Ngũ Hành Sơn

Giám đốc Sở GĐ-ĐT Đà Nẵng được bổ nhiệm làm Bí thư quận Ngũ Hành Sơn

Thành ủy Đà Nẵng bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành...
Giám đốc sở Giáo dục được bổ nhiệm làm Bí thư quận ủy

Giám đốc sở Giáo dục được bổ nhiệm làm Bí thư quận ủy

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Giám đốc Sở GD&ĐT làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Đà Nẵng: Giám đốc Sở GD&ĐT làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Điều động Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Điều động Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Điều động Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Điều động Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn