Clip: Đường đua F1 ở Mỹ Đình được thiết kế như thế nào?

Clip: Đường đua F1 ở Mỹ Đình được thiết kế như thế nào?

Flycam: Nơi đặt đường đua F1 'có 1 không 2' trên thế giới ở Hà Nội

Flycam: Nơi đặt đường đua F1 'có 1 không 2' trên thế giới ở Hà Nội

Đường đua F1 'hao tiền, tốn của' cỡ nào?

Đường đua F1 'hao tiền, tốn của' cỡ nào?

Lộ diện sơ đồ đường đua Công thức 1 sắp được tổ chức ở Hà Nội

Lộ diện sơ đồ đường đua Công thức 1 sắp được tổ chức ở Hà Nội

Tổng quan đường đua F1 được thiết kế ở Hà Nội

Tổng quan đường đua F1 được thiết kế ở Hà Nội

Phóng viên F1 ngồi xe ba gác giới thiệu đường đua Mỹ Đình

Phóng viên F1 ngồi xe ba gác giới thiệu đường đua Mỹ Đình

Đường đua 'độc nhất vô nhị' mang tên F1 Mỹ Đình

Đường đua 'độc nhất vô nhị' mang tên F1 Mỹ Đình

Đường đua F1 Mỹ Đình được thiết kế như thế nào

Đường đua F1 Mỹ Đình được thiết kế như thế nào