Đeo khẩu trang có thực sự chống được virus corona?

Đeo khẩu trang có thực sự chống được virus corona?

Đeo khẩu trang không giúp phòng chống bệnh 100% nhưng là phương pháp cơ bản và đơn giản nhất để góp phần...