Những nhà khoa học chết oan vì chính 'con đẻ' của mình

Những nhà khoa học chết oan vì chính 'con đẻ' của mình

Trong lịch sử có không ít nhà khoa học chết oan vì chính 'con đẻ' do họ tạo ra. Tuy nhiên, những phát minh...