Redmi 9 lộ ảnh mặt sau không khác nhiều

Redmi 9 lộ ảnh mặt sau không khác nhiều

Redmi 9 bắt đầu có hình ảnh rò rỉ đầu tiên cho thấy không thay đổi quá nhiều, sự nâng cấp sẽ đến từ bên trong