Mỹ bổ nhiệm tân đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Mỹ bổ nhiệm tân đại sứ tại Liên Hợp Quốc

Nữ chính trị gia gây tranh cãi được chọn làm Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc

Nữ chính trị gia gây tranh cãi được chọn làm Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc

Mỹ chính thức có đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc

Mỹ chính thức có đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới tại Liên Hợp Quốc

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới tại Liên Hợp Quốc

TT Trump đề cử vợ tỷ phú than làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

TT Trump đề cử vợ tỷ phú than làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Nguy cơ gia tăng căng thẳng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ

Nguy cơ gia tăng căng thẳng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ

Bổ nhiệm người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Mỹ

Bổ nhiệm người phát ngôn mới của Bộ Ngoại giao Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert từ chức

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert từ chức

Kelly Knight Craft sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc?

Kelly Knight Craft sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc?

Chân dung 'bóng hồng' Tổng thống Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Chân dung 'bóng hồng' Tổng thống Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Vì sao bà Kelly Craft được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ?

Vì sao bà Kelly Craft được ông Trump đề cử làm Đại sứ Mỹ tại LHQ?

Ông Trump đề cử Đại sứ ở Canada làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump đề cử Đại sứ ở Canada làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Bà Kelly Knight Craft được đề cử vị trí Đại sứ Mỹ ở Liên hợp quốc

Tổng thống Trump đề cử nhân sự cho chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Trump đề cử nhân sự cho chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Trump đề cử đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Trump đề cử đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Lộ diện ứng viên hàng đầu cho vị trí đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Lộ diện ứng viên hàng đầu cho vị trí đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Tổng thống Trump đề cử nhân sự cho chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Trump đề cử nhân sự cho chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump chọn 'người đại diện nước Mỹ' tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump chọn 'người đại diện nước Mỹ' tại Liên Hợp Quốc

Kelly Craft là ứng viên mới cho vị trí đại sứ Mỹ tại LHQ

Kelly Craft là ứng viên mới cho vị trí đại sứ Mỹ tại LHQ

Mỹ đề cử bà Knight Craft làm Đại sứ ở Liên hợp quốc

Mỹ đề cử bà Knight Craft làm Đại sứ ở Liên hợp quốc

Bà Kelly Knight Craft được Tổng thống Trump chọn làm đại sứ tại LHQ

Bà Kelly Knight Craft được Tổng thống Trump chọn làm đại sứ tại LHQ

Mỹ đề cử bà Knight Craft cho vị trí Đại sứ ở Liên hợp quốc

Mỹ đề cử bà Knight Craft cho vị trí Đại sứ ở Liên hợp quốc

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft làm đại sứ tại LHQ

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft làm đại sứ tại LHQ

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft cho vị trí Đại sứ tại Liên hợp quốc

Ông Trump đề cử bà Kelly Knight Craft cho vị trí Đại sứ tại Liên hợp quốc

Bị tống giam vì sở hữu súng trường in 3-D

Bị tống giam vì sở hữu súng trường in 3-D

Ứng cử viên hàng đầu cho chức Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Ứng cử viên hàng đầu cho chức Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Ai sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc?

Ai sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc?

Bà Heather Nauert từ chối làm đại sứ Mỹ tại LHQ

Bà Heather Nauert từ chối làm đại sứ Mỹ tại LHQ

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc xin rút lui

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc xin rút lui

Đề cử Đại sứ Mỹ tại LHQ của ông Trump thông báo rút

Đề cử Đại sứ Mỹ tại LHQ của ông Trump thông báo rút

Ứng viên đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ rút lui

Ứng viên đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ rút lui

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại LHQ do Trump đề cử bất ngờ rút lui

Ứng viên Đại sứ Mỹ tại LHQ do Trump đề cử bất ngờ rút lui

Bà Heather Nauert từ chối làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Bà Heather Nauert từ chối làm đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Ứng viên đại sứ Mỹ tại LHQ do ông Trump đề cử rút lui

Ứng viên đại sứ Mỹ tại LHQ do ông Trump đề cử rút lui

Phát ngôn viên Heather Nauert từ chối làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Phát ngôn viên Heather Nauert từ chối làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Nữ phát ngôn Heather Nauert từ chối làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Nữ phát ngôn Heather Nauert từ chối làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Ứng cử viên vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ rút lui

Ứng cử viên vị trí Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc bất ngờ rút lui

Người ông Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại LHQ bất ngờ xin rút lui

Người ông Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại LHQ bất ngờ xin rút lui

Bà Heather Nauert từ chối làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Bà Heather Nauert từ chối làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Ứng viên đại sứ Mỹ tại LHQ do TT Trump đề cử xin rút lui

Ứng viên đại sứ Mỹ tại LHQ do TT Trump đề cử xin rút lui

Con gái Tổng thống Trump được cân nhắc giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Con gái Tổng thống Trump được cân nhắc giữ chức Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Con gái Tổng thống Trump là ứng viên tiềm năng cho ghế chủ tịch Ngân hàng Thế giới?

Con gái Tổng thống Trump là ứng viên tiềm năng cho ghế chủ tịch Ngân hàng Thế giới?

Con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lãnh đạo ngân hàng Thế giới?

Con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ lãnh đạo ngân hàng Thế giới?

Nhóm Mũ trắng tham gia cướp bóc, buôn nội tạng người ở Syria?

Nhóm Mũ trắng tham gia cướp bóc, buôn nội tạng người ở Syria?

Lựa chọn không mong muốn

Lựa chọn không mong muốn

Chân dung người được ông Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Chân dung người được ông Trump chọn làm Đại sứ Mỹ tại LHQ

Tổng thống Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng

Tổng thống Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng

Vở kịch 'Ai là Chánh văn phòng Nhà Trắng' lại tiếp tục màn mới?

Vở kịch 'Ai là Chánh văn phòng Nhà Trắng' lại tiếp tục màn mới?

Tổng thống Trump: Nhà Trắng sắp có 'quản gia' mới

Tổng thống Trump: Nhà Trắng sắp có 'quản gia' mới

Tổng thống Mỹ đề cử ai làm đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc?

Tổng thống Mỹ đề cử ai làm đại sứ mới tại Liên Hiệp Quốc?

Ông Trump sắp công bố người thay thế Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ?

Ông Trump sắp công bố người thay thế Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ?

Mỹ hạ cấp vị trí Đại sứ Liên hợp quốc trong nội các

Mỹ hạ cấp vị trí Đại sứ Liên hợp quốc trong nội các

Tổng thống Mỹ Trump đề cử phát ngôn viên Heather Nauert làm Đại sứ

Tổng thống Mỹ Trump đề cử phát ngôn viên Heather Nauert làm Đại sứ

Tổng thống Mỹ công bố đề cử Bộ trưởng Tư pháp và Đại sứ tại Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ công bố đề cử Bộ trưởng Tư pháp và Đại sứ tại Liên hợp quốc

Tổng thống Trump đề cử ông William Barr làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Tổng thống Trump đề cử ông William Barr làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ông Trump chọn được người giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump chọn được người giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là tân Đại sứ tại Liên hợp quốc

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là tân Đại sứ tại Liên hợp quốc

Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm đại sứ tại LHQ

Ông Trump đề cử người phát ngôn Bộ Ngoại giao làm đại sứ tại LHQ

Mỹ có nữ đại sứ mới ở Liên Hợp Quốc

Mỹ có nữ đại sứ mới ở Liên Hợp Quốc

TT Trump đề cử phát ngôn BNG làm đại sứ mới ở Liên Hợp Quốc

TT Trump đề cử phát ngôn BNG làm đại sứ mới ở Liên Hợp Quốc

Mỹ-Hàn cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Mỹ-Hàn cam kết phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên

Nữ phát ngôn viên Heather Nauert sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Nữ phát ngôn viên Heather Nauert sẽ là Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc

Tổng thống Trump đã tìm được Đại sứ Mỹ tại LHQ

Tổng thống Trump đã tìm được Đại sứ Mỹ tại LHQ

Ông Trump đề cử bà Heather Nauert làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Ông Trump đề cử bà Heather Nauert làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc

Phái đoàn phiến quân Houthi ở Yemen tới Thụy Điển đàm phán hòa bình

Phái đoàn phiến quân Houthi ở Yemen tới Thụy Điển đàm phán hòa bình

Mỹ mở lại Đại sứ quán tại Somalia

Mỹ mở lại Đại sứ quán tại Somalia

Mỹ tiếp tục kêu gọi các đối tác NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Mỹ tiếp tục kêu gọi các đối tác NATO tăng chi tiêu quốc phòng

Ngoại trưởng Mỹ, Saudi Arabia thảo luận về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Ngoại trưởng Mỹ, Saudi Arabia thảo luận về vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Anh: Saudi Arabia cần có hành động xây dựng lòng tin sau vụ nhà báo Khashoggi

Anh: Saudi Arabia cần có hành động xây dựng lòng tin sau vụ nhà báo Khashoggi

Trừng phạt Nga vì sự kiện Kerch: Lộ bản chất châu Âu

Trừng phạt Nga vì sự kiện Kerch: Lộ bản chất châu Âu

Mỹ thúc giục EU thắt chặt trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine

Mỹ thúc giục EU thắt chặt trừng phạt Nga, hỗ trợ Ukraine

Ông Kim Jong-un cho phép thanh sát viên đến trung tâm hạt nhân Yongbyon

Ông Kim Jong-un cho phép thanh sát viên đến trung tâm hạt nhân Yongbyon

Triều Tiên sẵn sàng mở cửa cho các thanh sát viên quốc tế

Triều Tiên sẵn sàng mở cửa cho các thanh sát viên quốc tế

Chính phủ Hungary từ chối đề nghị dẫn độ 2 công dân Nga của Mỹ

Chính phủ Hungary từ chối đề nghị dẫn độ 2 công dân Nga của Mỹ

Đại diện BNG Mỹ: 'Ukraine đang chết một lần nữa vì hành động của Nga'

Đại diện BNG Mỹ: 'Ukraine đang chết một lần nữa vì hành động của Nga'

Washington vẫn 'đặt trọn niềm tin' vào Bình Nhưỡng?

Washington vẫn 'đặt trọn niềm tin' vào Bình Nhưỡng?

Campuchia phủ nhận tin cho Trung Quốc xây căn cứ Hải quân

Campuchia phủ nhận tin cho Trung Quốc xây căn cứ Hải quân

Tổng thống Trump: Thái tử Saudi Arabia có thể liên quan vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Tổng thống Trump: Thái tử Saudi Arabia có thể liên quan vụ sát hại nhà báo Khashoggi

Mỹ phối hợp với Anh, Hàn Quốc thực hiện các chiến lược với Triều Tiên

Mỹ phối hợp với Anh, Hàn Quốc thực hiện các chiến lược với Triều Tiên

Saudi Arabia công bố kết quả điều tra vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi

Saudi Arabia công bố kết quả điều tra vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi

Mỹ đe dọa tiếp tục trừng phạt mạnh tay với Nga vì vụ cựu điệp viên

Mỹ đe dọa tiếp tục trừng phạt mạnh tay với Nga vì vụ cựu điệp viên

Nga cáo buộc Mỹ hành xử 'bất hợp pháp' khi bổ sung trừng phạt

Nga cáo buộc Mỹ hành xử 'bất hợp pháp' khi bổ sung trừng phạt

Mỹ bổ sung lệnh trừng phạt Nga trong vụ cựu điệp viên Skripal

Mỹ bổ sung lệnh trừng phạt Nga trong vụ cựu điệp viên Skripal

Vụ cựu điệp viên bị đầu độc, Mỹ xem xét bổ sung trừng phạt Nga

Vụ cựu điệp viên bị đầu độc, Mỹ xem xét bổ sung trừng phạt Nga

Giữa nóng bầu cử, Mỹ đã sẵn sàng tung thêm trừng phạt mạnh vào Nga

Giữa nóng bầu cử, Mỹ đã sẵn sàng tung thêm trừng phạt mạnh vào Nga

Cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ ban hành lệnh trừng phạt hà khắc

Cáo buộc Nga sử dụng vũ khí hóa học, Mỹ ban hành lệnh trừng phạt hà khắc

Mỹ chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Mỹ chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống Nga

Sri Lanka: Đằng sau vụ bắt cựu Bộ trưởng Dầu mỏ

Sri Lanka: Đằng sau vụ bắt cựu Bộ trưởng Dầu mỏ

Chân dung nữ ứng viên sáng giá Nauert thay thế Đại sứ Mỹ Nikki Haley

Chân dung nữ ứng viên sáng giá Nauert thay thế Đại sứ Mỹ Nikki Haley

Tổng thống Mỹ lựa chọn người phát ngôn Bộ Ngoại giao giữ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc

Heather Nauert - Lựa chọn sáng giá của Tổng thống Trump làm Đại sứ tại LHQ

Heather Nauert - Lựa chọn sáng giá của Tổng thống Trump làm Đại sứ tại LHQ

Lộ diện ứng viên số 1 cho vị trí Đại sứ Mỹ tại LHQ

Lộ diện ứng viên số 1 cho vị trí Đại sứ Mỹ tại LHQ

Đề cử Đại sứ Mỹ tại LHQ: Khi kinh nghiệm không là tất cả

Đề cử Đại sứ Mỹ tại LHQ: Khi kinh nghiệm không là tất cả

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đề cử giữ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc

Nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đề cử giữ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc