Khai mạc Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 13

Khai mạc Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 13

Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 13 sắp diễn ra

Triển lãm y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 13 sắp diễn ra

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 13

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 13

Triển lãm y dược quốc tế lớn nhất tại Việt Nam

Triển lãm y dược quốc tế lớn nhất tại Việt Nam

'Một điểm đến, sẽ thấy và trải nghiệm tất cả'

'Một điểm đến, sẽ thấy và trải nghiệm tất cả'

Chuyên gia Nhật Bản giới thiệu liệu pháp điều trị ung thư bằng tế bào gốc

Chuyên gia Nhật Bản giới thiệu liệu pháp điều trị ung thư bằng tế bào gốc

Triển lãm Y tế quốc tế lớn nhất Việt Nam cập nhật nhiều công nghệ mới

Triển lãm Y tế quốc tế lớn nhất Việt Nam cập nhật nhiều công nghệ mới

Sắp diễn ra Triển lãm y dược quốc tế lớn nhất tại Việt Nam

Sắp diễn ra Triển lãm y dược quốc tế lớn nhất tại Việt Nam

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 13: Nơi trình diễn của các sản phẩm công nghệ

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam lần thứ 13: Nơi trình diễn của các sản phẩm công nghệ

Thêm cơ hội khám chữa bệnh trong kỷ nguyên cách mạng 4.0

Thêm cơ hội khám chữa bệnh trong kỷ nguyên cách mạng 4.0

Công nghệ y tế châu Á trong thời đại công nghiệp lần thứ tư

Công nghệ y tế châu Á trong thời đại công nghiệp lần thứ tư