Doanh nghiệp lại kêu cứu vì container cá ngừ bị tắc ở cảng

Doanh nghiệp lại kêu cứu vì container cá ngừ bị tắc ở cảng

Biết được Thông tư 36/2018/TT sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ Nông nghiệp sau thời gian có hiệu...
Trung Quốc tăng cường kiểm soát nông sản qua biên giới

Trung Quốc tăng cường kiểm soát nông sản qua biên giới

Bộ Nông nghiệp mở lối cho 50 container bị tắc ở cảng hơn nửa tháng

Bộ Nông nghiệp mở lối cho 50 container bị tắc ở cảng hơn nửa tháng

Hỏa tốc gỡ 50 container hải sản bị ách ở cảng

Hỏa tốc gỡ 50 container hải sản bị ách ở cảng

Đã có phương án giải quyết hải sản nhập khẩu 'ách' tại cảng

Đã có phương án giải quyết hải sản nhập khẩu 'ách' tại cảng

Container hải sản tắc ở cảng suốt nửa tháng, doanh nghiệp kêu cứu vì mất đơn hàng

Container hải sản tắc ở cảng suốt nửa tháng, doanh nghiệp kêu cứu vì mất đơn hàng

Doanh nghiệp nhập khẩu hải sản kêu cứu do 'tắc' tại cảng

Kêu cứu khẩn cấp vì hàng loạt container bị ách tại cảng

Doanh nghiệp nhập khẩu hải sản kêu cứu do 'tắc' tại cảng

Bị ách nguyên liệu ở cảng, doanh nghiệp hải sản kêu cứu

Giải phóng các lô thủy sản nhập khẩu bị nghẽn tại cảng do thiếu H/C