Bậc thầy xăm trổ Nhật Bản lưu giữ truyền thống hàng thế kỷ

Bậc thầy xăm trổ Nhật Bản lưu giữ truyền thống hàng thế kỷ

Sử dụng dụng cụ và kỹ thuật từ hàng thế kỷ trước, một số ít nghệ nhân xăm mình tebori của Nhật Bản đang lưu...