Người đồng tính - nỗi ám ảnh lòe loẹt và những cảnh nóng gợi dục

Người đồng tính - nỗi ám ảnh lòe loẹt và những cảnh nóng gợi dục

Những bộ phim như 'Thưa mẹ con đi' hay 'Ngôi nhà bươm bướm' đã đưa đến một hình ảnh khác về người đồng...