Israel trả tự do cho một thủ lĩnh cấp cao của Hamas

Israel trả tự do cho một thủ lĩnh cấp cao của Hamas

Israel đã trả tự do cho một thủ lĩnh cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ở Bờ Tây sau khi giam giữ ông...