Làm việc cả ngày, con gái vẫn xin làm thêm ca đêm để được nhìn thấy bố

Làm việc cả ngày, con gái vẫn xin làm thêm ca đêm để được nhìn thấy bố

Không an tâm khi để cha một mình ở trại dưỡng lão giữa lúc dịch bệnh hoành hành, một người phụ nữ ở Mỹ đã...