TP.HCM thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài

TP.HCM thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài

Những cam kết mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh về thu hút đầu tư

Những cam kết mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh về thu hút đầu tư

TP HCM gọi vốn hàng tỉ USD vào hạ tầng giao thông

TP HCM gọi vốn hàng tỉ USD vào hạ tầng giao thông

TP HCM mời gọi đầu tư vào 210 dự án với tổng vốn hơn 1 triệu tỷ đồng

TP HCM mời gọi đầu tư vào 210 dự án với tổng vốn hơn 1 triệu tỷ đồng

Alpha King muốn đầu tư tàu điện 1 ray trên cao ở TP. HCM

Alpha King muốn đầu tư tàu điện 1 ray trên cao ở TP. HCM

TP. Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư 210 dự án trị giá gần 54 triệu USD

TP. Hồ Chí Minh mời gọi đầu tư 210 dự án trị giá gần 54 triệu USD

TP.HCM: 'Gỡ nút' giao thông để hút vốn đầu tư

TP.HCM: 'Gỡ nút' giao thông để hút vốn đầu tư

TPHCM mời gọi đầu tư 210 dự án trọng điểm

TPHCM mời gọi đầu tư 210 dự án trọng điểm

TP.HCM: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hơn 200 dự án lớn

TP.HCM: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hơn 200 dự án lớn

TPHCM mời gọi đầu tư vào 210 dự án, tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng

TPHCM mời gọi đầu tư vào 210 dự án, tổng vốn hơn 1,1 triệu tỷ đồng

Đổi mới, cởi mở để thu hút đầu tư

Đổi mới, cởi mở để thu hút đầu tư

TPHCM mời gọi 210 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1,18 triệu tỷ đồng

TPHCM mời gọi 210 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1,18 triệu tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư 210 dự án

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư 210 dự án

Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 210 dự án

Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi doanh nghiệp đầu tư 210 dự án

Mong các doanh nghiệp đến với TP.HCM bằng khối óc và trái tim

Mong các doanh nghiệp đến với TP.HCM bằng khối óc và trái tim

TPHCM kêu gọi đầu tư vào 210 dự án

TPHCM kêu gọi đầu tư vào 210 dự án

Hàng loạt ông lớn muốn rót vốn vào danh mục đầu tư 53,8 tỷ USD của TP. HCM

Hàng loạt ông lớn muốn rót vốn vào danh mục đầu tư 53,8 tỷ USD của TP. HCM