Ảo tưởng sức mạnh - Căn bệnh khó chữa của 'giang hồ mạng'

Ảo tưởng sức mạnh - Căn bệnh khó chữa của 'giang hồ mạng'

Sự tung hô của một bộ phận cộng đồng mạng cộng với căn bệnh ảo tưởng sức mạnh đã khiến những kẻ 'giang hồ...