Cô giáo tát liên tiếp vào mặt trẻ, nhóm lớp mầm non bị đóng cửa

Cô giáo tát liên tiếp vào mặt trẻ, nhóm lớp mầm non bị đóng cửa

Đình chỉ cơ sở mầm non tát trẻ bầm tím mặt vì lười ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non tát trẻ bầm tím mặt vì lười ăn

Đóng cửa cơ sở mầm non có cô giáo tát học sinh bầm tím má

Đóng cửa cơ sở mầm non có cô giáo tát học sinh bầm tím má

Đình chỉ một nhóm lớp ở Hà Nội hoạt động 'chui' vì đánh trẻ tím mặt

Đình chỉ một nhóm lớp ở Hà Nội hoạt động 'chui' vì đánh trẻ tím mặt

Cô giáo đánh trẻ tím mặt vì không ăn: Nhóm lớp hoạt động 'chui'

Cô giáo đánh trẻ tím mặt vì không ăn: Nhóm lớp hoạt động 'chui'

Vụ cô giáo kéo trẻ ra góc lớp tát vì không ăn: Đóng cửa cơ sở mầm non

Vụ cô giáo kéo trẻ ra góc lớp tát vì không ăn: Đóng cửa cơ sở mầm non

Cô giáo đánh trẻ tím mặt vì không ăn: Nhóm lớp hoạt động 'chui'

Cô giáo đánh trẻ tím mặt vì không ăn: Nhóm lớp hoạt động 'chui'

Đóng cửa cơ sở mầm non sau vụ cô giáo tát tới tấp vào mặt trẻ

Đóng cửa cơ sở mầm non sau vụ cô giáo tát tới tấp vào mặt trẻ

Đóng cửa nhóm lớp mầm non sau vụ cô giáo tát tím mặt trẻ

Đóng cửa nhóm lớp mầm non sau vụ cô giáo tát tím mặt trẻ

Trẻ bị cô giáo tát tới tấp do không chịu ăn: Đóng cửa cơ sở mầm non

Trẻ bị cô giáo tát tới tấp do không chịu ăn: Đóng cửa cơ sở mầm non

Đóng cửa cơ sở mầm non nơi cô giáo kéo trẻ ra góc lớp tát tới tấp

Đóng cửa cơ sở mầm non nơi cô giáo kéo trẻ ra góc lớp tát tới tấp

Đóng cửa cơ sở mầm non nơi cô giáo đánh trẻ tím mặt trong lớp học ở Hà Nội

Đóng cửa cơ sở mầm non nơi cô giáo đánh trẻ tím mặt trong lớp học ở Hà Nội

Không chịu ăn trưa, bé gái bị cô giáo mầm non tát tới tấp

Không chịu ăn trưa, bé gái bị cô giáo mầm non tát tới tấp

Bé mầm non ở Hà Nội bị cô giáo lôi ra góc lớp tát tới tấp vì không chịu ăn

Bé mầm non ở Hà Nội bị cô giáo lôi ra góc lớp tát tới tấp vì không chịu ăn

Trẻ bị đánh tím mặt ở lớp: Đóng cửa mầm non Happy Stars

Trẻ bị đánh tím mặt ở lớp: Đóng cửa mầm non Happy Stars

Clip cô giáo mầm non tát tới tấp bé gái không chịu ăn gây bức xúc dư luận

Clip cô giáo mầm non tát tới tấp bé gái không chịu ăn gây bức xúc dư luận