Bé 7 tháng tuổi tử vong sau nhiều ngày nằm viện mà không ra bệnh

Bé 7 tháng tuổi tử vong sau nhiều ngày nằm viện mà không ra bệnh

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc báo cáo vụ việc cháu bé 7 tháng tuổi tử vong

Bệnh viện đa khoa Nghi Lộc báo cáo vụ việc cháu bé 7 tháng tuổi tử vong

Gia đình 'tố' bệnh viện tắc trách khiến bé 7 tháng tuổi tử vong

Gia đình 'tố' bệnh viện tắc trách khiến bé 7 tháng tuổi tử vong

Bất ngờ BV Tâm thần cấp thuốc quá hạn cho bệnh nhân

Bất ngờ BV Tâm thần cấp thuốc quá hạn cho bệnh nhân

Bé 8 tháng tuổi uống phải thuốc hết hạn 5 tháng mua từ quầy thuốc bệnh viện

Bé 8 tháng tuổi uống phải thuốc hết hạn 5 tháng mua từ quầy thuốc bệnh viện

Bán thuốc hết hạn, quầy thuốc Tốt số 33 bị đình chỉ

Bán thuốc hết hạn, quầy thuốc Tốt số 33 bị đình chỉ

Bóc trần quầy dược bán thuốc hết hạn cho bệnh nhi tại Huế

Bóc trần quầy dược bán thuốc hết hạn cho bệnh nhi tại Huế