Thách thức nào chờ doanh nghiệp dệt may trong năm 2019 ?

Thách thức nào chờ doanh nghiệp dệt may trong năm 2019 ?

Gần 120 doanh nghiệp tham dự HanoiTex 2018

Gần 120 doanh nghiệp tham dự HanoiTex 2018

120 công ty đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự triển lãm HANOITEX 2018

120 công ty đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự triển lãm HANOITEX 2018

118 doanh nghiệp tham gia HanoiTex 2018

118 doanh nghiệp tham gia HanoiTex 2018

HANOITEX: Tạo hiệu ứng tích cực trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ

HANOITEX: Tạo hiệu ứng tích cực trong ứng dụng, chuyển giao công nghệ

HanoiTex 2018- Cơ hội giúp doanh nghiệp dệt may tiếp cận công nghệ 4.0

HanoiTex 2018- Cơ hội giúp doanh nghiệp dệt may tiếp cận công nghệ 4.0

Nhà cung cấp nước ngoài tiếp thị nhiều công nghệ, thiết bị mới cho ngành dệt may Việt Nam

Nhà cung cấp nước ngoài tiếp thị nhiều công nghệ, thiết bị mới cho ngành dệt may Việt Nam