Dấu ấn Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm 2018

Dấu ấn Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm 2018

Trong năm qua, công tác mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp...