Công nghệ 'trợ lý ảo' đơn giản hóa việc tổ chức sự kiện

Công nghệ 'trợ lý ảo' đơn giản hóa việc tổ chức sự kiện

URC Việt Nam phát triển bền vững cùng văn hóa đổi mới sáng tạo

URC Việt Nam phát triển bền vững cùng văn hóa đổi mới sáng tạo

Hà Nội là địa phương năng động, tích cực nhất trong tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Hà Nội là địa phương năng động, tích cực nhất trong tạo lập hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

VNPT bảo đảm dịch vụ viễn thông công nghệ cho Hanoi Innovation Summit

VNPT bảo đảm dịch vụ viễn thông công nghệ cho Hanoi Innovation Summit

Tăng cường thông tin tương tác 2 chiều giữa chính quyền và người dân

Tăng cường thông tin tương tác 2 chiều giữa chính quyền và người dân

Dassault Systèmes trình diễn sức mạnh chuyển đổi số tại Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019

Dassault Systèmes trình diễn sức mạnh chuyển đổi số tại Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019

Hà Nội lần đầu tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội lần đầu tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo

Hà Nội lần đầu tổ chức diễn đàn khởi nghiệp

Hà Nội lần đầu tổ chức diễn đàn khởi nghiệp

Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 quy tụ nhiều 'ông lớn' công nghệ hàng đầu

Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội 2019 quy tụ nhiều 'ông lớn' công nghệ hàng đầu

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Hanoi Innovation Summit 2019

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Hanoi Innovation Summit 2019

3.000 đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019

3.000 đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội 2019

Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội: Cơ hội kết nối các startup

Diễn đàn Khởi nghiệp Sáng tạo Hà Nội: Cơ hội kết nối các startup